dimecres, 03 de de març de 2021
Diari Maresme | Independent i Comarcal

El pressupost del Consell Comarcal augmenta el 35%

diners.jpgEl pressupost consolidat del Consell Comarcal del Maresme per a l’any
2008 puja a 36.514.371 euros, el que representa un increment del 35,05%
respecte al del 2007. Ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, CiU i ERC), amb l’abstenció del PP i amb el vot en contra d’ICV.

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Maresme per a l’any
2008 puja a 36.514.371 euros, el que representa un increment del 35,05%
respecte al del 2007. Ha comptat amb els vots favorables de l’equip de
govern (PSC, CiU i ERC), amb l’abstenció del PP i amb el vot en contra
d’ICV.

Segona administració de Catalunya 

El CCM és un dels consells comarcals que gestiona més pressupost.
Concretament, el del  2007 l’ha situat com a la segona administració
comarcal de Catalunya (darrera l’Osona). De cara al 2008, l’increment
pressupostari del Consell Comarcal del Maresme és substancial. Dels
27.032.134,13 euros del 2007 passa a 36.514.371 euros de pressupost
consolidat. D’aquesta quantitat, 34.880.137 euros corresponen al CCM i
1.978.081 a l’Escola Universitària del Maresme (EUM). A nivell
percentual, l’increment és del 35,05%.


3 àrees operatives

L’estructura organitzativa del Consell Comarcal del Maresme està
formada per 3 àrees operatives: Promoció econòmica i serveis educatius,
Territori i medi ambient i Serveis a les Persones. Totes elles
experimenten un increment pressupostari, si bé d’una manera desigual.
L’àrea de Territori i medi ambient és la que més veurà augmentat el seu
pressupost. Concretament un 53,75%. El gruix d’aquest increment es deu
principalment als diners provinents del conveni que el CCM signarà amb
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per gestionar les inversions
previstes al Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU
2006-2008) al Maresme.

Pel que fa a l’àrea de Serveis a les persones, veu augmentat el seu
pressupost en un 14%. L’increment ve donat principalment per la creació
del servei de suport a les persones amb dependència i per l’adequació
de l’oficina d’habitatge comarcal a les noves polítiques impulsades pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat en relació
als ajuts al lloguer social d’habitatges.

Finalment, l’àrea de Promoció econòmica i serveis educatius té un
increment mitjà del 6%. Tot i que l’apartat dels serveis educatius (que
inclou educació i joventut) té un salt econòmic més important i arriba
al 17%. El motiu és la incorporació del servei de gestió de la sisena
hora pels germans d’educació infantil en els centres públics.


per Redacció |CCM

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris