dimarts, 11 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Els Estanys de Tordera


Javier Romera Cabrera | Tordera

Al municipi de Tordera gaudim d'un conjunt d'espais naturals que amb el nom d'Estanys de Tordera, són uns exemples representatius de la riquesa i varietat natural del tram baix i mitjà del riu Tordera. Val a dir que, tot i no ser els únics que encara ens queden, són aquells que gaudeixen d'una sèrie de figures de protecció encaminades a garantir l'existència d'ambients aquàtics amb un seguit d'espècies vegetals i animals, i alhora, un paisatge i patrimoni cultural d'incalculable valor.

Aquests espais són l'Estany de Can Torrent, l'Estany de Cal Raba, el Braç Esquerre del Riu, els Prats d'en Gai, l'Estany de La Júlia i la Roureda de Can Verdalet.

Estan inclosos al catàleg de zones humides pel Departament de Medi Ambient, juntament amb altres del tram baix i mitjà del Tordera com l'Estany de Bancells, l'Estany de Mas Mateu, el Bosc de mas Julià, el Pla de can Golba, el Gorg del Molí d'en Puigvert o la Desembocadura del Riu.

Estan protegits al Pla General d'Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) amb
la figura d'Àrees d'Interès Natural Específic, juntament amb molts
altres espais, amb la finalitat de màxima protecció per tal de
preservar els seus valors biològics, i destacant que aquests terrenys
inclosos dins d'aquesta denominació no poden ser dedicats a
utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació o
naturalesa o lesionin els seus valors específics objecte de la
protecció del Pla General.

Estan protegits al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la
Generalitat de Catalunya amb el nom d'Estanys de Tordera, amb la
finalitat de preservar els diferents valors naturals que hi són
presents. Entre altres, presència d'hàbitats naturals de l'annex I de
la Directiva hàbitats, d'espècies de flora i fauna dels annexos II i IV
de la Directiva hàbitats, zones importants per a la conservació
d'espècies de fauna de l'annex 2 de la Llei 3/1988 de protecció dels
animals i de les Ordres d'aplicació d'espècies protegides, i presència
d'una comunitat forestal de ribera ben estructurada i amb genotips
propis de la zona.

Recentment han estat inclosos a la proposta de la Xarxa Natura 2000
(XN2000) de la Unió Europea com a Lloc d'Interès Comunitari (LIC) amb
el nom de Riu i Estanys de Tordera, juntament amb el Riu, l'Illa del
Riu, la Riera de Sant Ou i part de la Riera de Vallmanya, i amb
l'objectiu de garantir la protecció de la varietat vegetal, animal i
paisatgística dels estats membres.

Representen, a més a més, uns espais de gran importància
d'autodepuració de les aigües superficials i per garantir la recarregar
de l'aqüifer de la Tordera Mitjana, de la qual depenen molts municipis
del Maresme i La Selva per al subministrament d'aigua urbana, per la
indústria i pels pous agrícoles, denominat "estratègic" per l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA), i molt important per assolir els objectius
de la Directiva Marc de l'Aigua de la Comunitat Europea.

A tot això es pot sumar la seva importància com a zones de repòs i
aliment d'un gran nombre d'aus migratòries i hivernants, constituint un
important biòtop-pont entre grans zones humides, i amb un important
actiu divulgatiu i educatiu a la zona, donat que són les úniques zones
humides ben conservades i de dimensions considerables de tota la
comarca del Maresme.

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris