dissabte, 06 de de març de 2021
Diari Maresme | Independent i Comarcal

L’ajuntament de Mataró decideix traslladar Can Fàbregas

el_corte_ingles.jpgL’ajuntament de Mataró decideix traslladar íntegra la nau catalogada de Can
Fàbregas i de Caralt i reprèn els tràmits perquè s’instal·li el Corte
Inglés. El consistori assegura que vetllarà per la integritat de les parts de l’edifici que estan catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local.

nova_ubicaci.jpgL’ajuntament de Mataró decideix traslladar íntegra la nau catalogada de Can
Fàbregas i de Caralt i reprèn els tràmits perquè s’instal·li el Corte
Inglés. El consistori assegura que vetllarà per la integritat de les parts de l’edifici que estan catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local.

Antecedents

El passat mes d’octubre,
l’Ajuntament i l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró
SA (PUMSA) van presentar un estudi sobre la possibilitat de traslladar
la nau de Can Fàbregas i de Caralt per donar solució a la petició de
conservar la nau catalogada, i per donar pas al nou centre comercial
que ha d’actuar, segons diu el consistori mataroní, com a locomotora comercial a la ciutat.

El
document, redactat per l’arquitecte Josep Maria Puig Boltà, confirmava
la viabilitat tècnica del trasllat dels elements catalogats, a excepció
de la xemeneia, i contemplava els següents treballs: l’encapsament amb
estructura metàl·lica dels elements d’obra vista, la recuperació de les
teules àrabs per recol·locar-les, la recuperació dels cavalls de la
coberta i la reconstrucció amb aprofitament dels elements recuperats.
El pressupost de reconstrucció suposava una inversió de 1.925.000 euros.

Gent a favor i gent en contra

Davant
la possibilitat de traslladar la nau, els Servei d’Urbanisme de
l’Ajuntament va realitzar un estudi complementari sobre l’encaix
urbanístic del possible trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i de
Caralt en un emplaçament proper. En concret, la proposta d’encaix
urbanístic consisteix en aixecar el nou edifici de la fàbrica de Can
Fàbregas i de Caralt al mateix carrer de Miquel Biada, però a la
cantonada amb el carrer de Tetuan.

La nova zona acolliria un nou
Centre d’Ensenyament Infanti i Primari (CEIP) de dues línies a la
fàbrica Fontdevila i Torres (4.750 m2), zones verdes (2.900 m2),
construccions per a usos terciaris, oficines o petit comerç (ocuparà el
42% del sostre edificable, amb 14.200 m2) i habitatges (58% de sostre
amb uns 240 habitatges, dels quals 72 en règim protegit). Val a dir que
l’edificabilitat proposada seria inferior a la que actualment és vigent
al Pla General del 1996.

Entre els mesos d’octubre i
novembre es va explicar el nou encaix urbanístic i es va dur a terme un
procés de consulta i de participació, del qual es van recollir
opinions, suggeriments i idees diverses. Concretament, en van tenir
lloc un total de 25 reunions, amb grups municipals, consells de
participació, associacions de veïns i altres grups vinculats amb el
comerç i activitats afins, particulars i Plataforma Salvem Can
Fàbregas
que, des del primer moment, s’ha mostrat en contra.

El trasllat de la nau

Paral·lelament
l’Ajuntament va sol·licitar un informe a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya respecte el possible
trasllat de la nau. L’informe diu que el trasllat de la fàbrica Can
Fàbregas i de Caralt no requerirà la autorització del departament
sempre que es tracti exclusivament d’un trasllat, és a dir, sempre que
es mantinguin i conservin en la seva integritat les parts de l’edifici
que segons la fitxa estan catalogades com a Bé Cultural d’Interès
Local. Alhora considera convenient que la Comissió, atesa l’envergadura
del projecte, vetlli per tal que es mantingui la integritat de
l’edifici. En aquest sentit, és convenient que la Comissió analitzi el
projecte de trasllat i emeti un informe i que comissioni un tècnic que
supervisi l’execució del projecte.

El nou informe tècnic

Atès
l’informe emès per la Generalitat de Catalunya, PUMSA encarrega al
mateix arquitecte Josep Maria Puig Boltà refer el primer estudi tècnic
que va estudiava el trasllat dels elements catalogats de la nau. En el
nou estudi s’analitza el trasllat total de l’edifici, inclosa la
xemeneia que s’ubicarà davant del nou CEIP i els dos edicles que no
estaven contemplats en l’anterior. Inclou el desmuntatge en porcions de
façana, de 9x5m aproximadament i 45 tones de pes, el desmuntatge i
trasllat dels dos edicles exteriors i el desmuntatge, trasllat i
reconstrucció de la xemeneia.

S’estima que el global de la
inversió per la reconstrucció íntegra de Can Fàbregas i de Caralt sigui
de 3.150.000 euros (edifici principal: desmuntatge 1,2 MM euros,
reconstrucció 1,2 MM euros, edicles: desmuntatge i trasllat 0.5 MM
euros, xemeneia: trasllat i reconstrucció 0.25 MM d’euros).

Es
proposa l’aprofitament de l’edifici en el nou emplaçament, amb diverses
activitats econòmiques possibles (terciàries, serveis, comercial,
etc.), així com aprofitament dels dos edicles exteriors per activitat
econòmica. En aquest cas es repartiran els costos de trasllat entre
el/els operadors que finalment se’ls adjudiqui l’edifici principal i
els dos edicles.

A part s’imputarà al sector urbanístic, entorns
de Can Biada, els costos de reconstrucció de la xemeneia i adequació
dels terrenys on s’instal·laran l’edifici i edicles.

La proposta del Govern

L’Ajuntament
de Mataró, en base al procés de participació i els estudis tècnics
refets en motiu de l’informe emès per la Generalitat, proposta
traslladar la nau catalogada a la confluència dels carrers Miquel Biada
i Tetuan garantint el respecte al Patrimoni Arquitectònic, la
revitalització comercial, la millora dels entorns del carrer de Miquel
Biada i l’arribada del Corte Inglés.

Per tot això es
concreten les actuacions que s’hauran de portar a terme en relació al
trasllat de la fàbrica:

– Prosseguir
amb el tràmit de l’expedient de modificació del Pla Especial del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, aprovat inicialment el 8
de gener de 2007, eliminant del mateix la descatalogació de la fàbrica
Fàbregas i de Caralt i continuant el tràmit de catalogació amb nivell A
de la nau de Can Miguell. (Aprovació provisional)


Prosseguir amb el tràmit del Pla Especial d’Ordenació Volumètrica PE-01
"àmbit illa 6, Fàbregas i de Caralt" (edifici comercial), el qual va
ser aprovat inicialment, per acord de la Junta de Govern Municipal de
data 8 de gener de 2007. (Aprovació provisional)


Prosseguir amb el tràmit de la modificació del Pla General dels
"Entorns Biada", els treballs preparatoris de la qual van ser aprovats
per acord del Ple municipal de l’11 de gener de 2007 i modificat, per
acord de 12 d’abril de 2007, designant a PUMSA Administració Actuant
d’aquest sector de planejament. (Aprovació inicial)


Redactar i tramitar el projecte de trasllat de la nau de la fàbrica
FABREGAS I DE CARALT, a l’emplaçament Tetuan/Miquel Biada, partint dels
criteris establerts en l’informe del Director General del Patrimoni
Cultural de 12 de desembre de 2007. Aquest projecte haurà de
comprendre: desmuntatge de l’edifici actual, trasllat, emmagatzematge i
custodia dels materials i projecte de muntatge de l’edifici original en
el nou emplaçament.

– Acceptar la consideració de la
Direcció General de Patrimoni Cultural que proposa el nomenament d’un
tècnic per la supervisió de l’execució del projecte.

Calendari

Es
preveu iniciar el segon trimestre de 2008 el desmuntatge i
emmagatzematge de la nau i el quart trimestre del mateix any iniciar
les obres del centre comercial i les obres de millora dels següents
carrers: Ronda Barceló i entorns, Camí Ral fins Rambla i entorns Centre
Comercial. Finalment es preveu, pel segon trimestre de 2009, iniciar
les obres de reconstrucció de la nau Fàbregas i de Caralt al nou
emplaçament.

L’arribada del Corte Inglés

La
proposta permetrà l’arribada a la ciutat de El Corte Inglés que ha
d’actuar com a locomotora comercial a la ciutat, segons defensa l’ajuntamen t. Es preveu un increment
del 3,5% del PIB de la ciutat i la creació de 860 llocs de treball
directes (més un 10% en campanyes especials de venda) i 140 ocupacions
indirectes. La implantació del centre comercial també suposarà la
construcció de dos grans aparcaments a la zona: un de privat de 529
places en 4 plantes i un de municipal, en règim de concessió
administrativa amb 310 places més, entre d’altres com la revitalització
comercial o la millora dels entorns del carrer de Miquel Biada.


per Redacció | Aj. Mataró

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris