dimarts, 11 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

No al trasllat

Plataforma Salvem Can Fàbregas

Davant la proposta del govern municipal d’estudiar la possibilitat de desmuntar i traslladar
el conjunt de Can Fàbregas i de Caralt per ubicar-lo a l’actual illa de Ca l’Ymbern, la
plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt fa les següents consideracions:

1. És tècnicament impossible
Tècnicament el desmuntatge i reconstrucció del conjunt catalogat no ofereix cap garantia
d’èxit. Les dues experiències conegudes al nostre país han fracassat o no han reeixit
adequadament. D’altra banda no hi ha la certesa que la reconstrucció sigui fidel i una
reinvenció malmetria el valor patrimonial i arquitectònic del conjunt. Alhora, el conjunt
de can Fàbregas és molt més ampli que la part visible: soterranis, sala de calderes (de les
quals la xemeneia només n'és la part visible i secundària)… per exemple, que són del tot
impossibles traslladar i qualsevol trasllat, per més costós i inassumible que sigui des del
punt de vista social, ho faria desaparèixer.

2. És conòmicament inviable
“Econòmicament no és justificable per la gran despesa econòmica que representa”, tal com
ja apuntava Oriol Bohigas en l’estudi que li va encarregar l’Ajuntament. Ens trobariem
davant un cas de malbaratament de diners públics. D’altra banda, la inversió en la rehabilitació
del conjunt està calculada pel propi Ajuntament en 1.312.250 euros per a la nau i 250.000
euros per a la xemeneia. Can Fàbregas i de Caralt mereix ser dignificada, rehabilitada i
integrada en un entorn ordenat, però no cal que es malgastin diners públics per deixar un
solar buit als interessos privats.

3. És raonablement injustificable
Fent ús del sentit comú, el desmuntatge i trasllat el conjunt no és la solució a la imposició
d’encabir un edifici comercial de volum regular i exempt que ocupi tota l’illa edificada al
cent per cent. La solució raonable i adequada passa pel redibuix de la volumetria o bé pel
canvi d’ubicació del centre comercial, però no pas dels edificis històrics existents. És
fonamental que el patrimoni es conservi on es va crear, ja que l'indret escollit en el seu
moment (Via Augusta o Camí del Mig- Rondes) no obeeix a cap caprici i també forma part
de la nostra història.

4. És socialment discriminatori
Considerem un pas endavant el canvi d’actitud del govern municipal, que ha entès que
el patrimoni col·lectiu no ha d’estar renyit amb el “progrés” de la ciutat i que podem tenir
totes dues coses. Ara cal que entenguin que la compatibilitat no ha de ser a costa dels
interessos col·lectius i que el consens no passa per claudicar davant les imposicions
volumètriques d’una multinacional. La solució arquitectònica del conjunt serà millor i de
més qualitat si els nous usos són respectosos amb el patrimoni arquitectònic existent. És
per això que demanem un pas més al govern municipal per tal que vetlli pels interessos
patrimonials i socials de la ciutat. Els interessos col·lectius mai poden estar sota dels
individuals.

5. Per dialogar cal rectificar els errors
Per facilitar unes bones bases per al diàleg de tots els agents implicats en l’operació urbanística
del sector, caldria la suspensió oficial de tots els expedients endegats, tal com demanavem
en les al·legacions, que cal estimar. Cal deixar sense efecte de forma immediata, la
descatalogació de la fàbrica proposada pel Consell del Patrimoni, i l'acord de la Junta de
Govern que acceptava aquesta descatalogació de Can Fàbregas i de Caralt. També els acords
del Ple d'aprovació provisional de la volumetria, que prefigura l’adjudicació del solar a
una empresa privada, com després s'ha vist i, finalment, els acords del Ple iniciant propostes
de modificació urbanística al voltant dels carrers Goya i Torrijos. Sols així es podrà obrir
un diàleg serè i profitós. Sense estar condicionat per les imposicions volumètriques que
provoquen la desaparició de la fàbrica del seu emplaçament històric i natural, que han
generat tota aquesta polèmica.

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris