dissabte, 15 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Teià també es benefiarà de la bonificació del peatge d’Alella de la C-32

Els usuaris de Teià també es podran beneficiar, juntament
amb els veïns d'Alella i del Masnou, de la bonificació del peatge
d'Alella de la C-32 aprovada pel Govern de la Generalitat, malgrat que el
Decret del Govern 650/2006, de 27 de desembre, publicat al DOGC de 2 de gener
de 2007, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals
de l'accés d'Alella de l'autopista C-32, no inclou explícitament Teià (de fet,
es refereix a Tiana, per error).

La bonificació que estableix el Decret és per a usuaris
habituals corresponents a la categoria del tipus de vehicles lleugers, que
facin vuit o més trànsits mensuals, amb origen o destinació Barcelona, de
dilluns a divendres no festius, a l'accés d'Alella de l'autopista C-32.

El
percentatge de descompte és del 100%, només aplicable als usuaris que utilitzin
com a modalitat de pagament el sistema teletac (OBE interoperable Via T). Per a
l'aplicació, verificació i control dels pagament dels peatges i trànsits
mensuals realitzats, els usuaris hauran de procedir a la seva domiciliació en
una entitat bancària o caixa d'estalvis autoritzada per l'empresa
concessionària per a la distribució dels teletacs (OBE interoperable Via T) i
situada en els municipis d'Alella, el Masnou, Teià o qualsevol altre municipi autoritzat
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques que tingui relació
directa i funcional amb l'indicat accés de l'autopista.

En aquest sentit, des de l’Assessoria Jurídica de la
Secretaria de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries
d'Autopistes del Departament Política Territorial i Obres Públiques, i
d’acord amb les instruccions donades des de la Secretaria per a la
Mobilitat, ja s’ha comunicat a l’Ajuntament de Teià que
s’han iniciat els tràmits administratius escaients perquè el municipi de
Teià, atesa la seva relació directa i funcional amb l’accés
d’Alella de l’autopista C-32, es pugui acollir al sistema de
descomptes per als usuaris habituals d’aquest accés aprovat pel Govern de
la Generalitat el passat 27 de desembre. D’aquesta forma en les properes
dates, en aplicació de les previsions que s’estableixen en el mateix
Decret (Article 1.2, Decret 650/2006, de 27 de desembre – DOGC núm. 4790,
2.1.2007), s’emetrà la corresponent Resolució, que serà comunicada i
publicada en el DOGC abans del proper 1 de febrer, data d’inici de
l’aplicació del nou descompte.  

Al mateix temps, la Delegació del Govern a les
Societats Concessionàries d'Autopistes ha informat a ACESA
perquè en aquest espai de temps fins que se signi la Resolució indicada doni
instruccions a les entitats bancàries acollides al sistema de descompte i amb
oficines de Teià perqùe acceptin i tramitin les expedicions de teletacs i
domiciliacions que els usuaris sol·licitin en aquestes oficines, gestió que ja
ha estat realitzada per part d’ACESA i que ha estat comunicada a
l’Ajuntament de Teià.


per Redacció | Aj. Teià

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris