dilluns, 10 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Yolanda Laspalas

Yolanda LaspalasYolanda Laspalas debuta en política de mans de Ciutadans-Partit de la Ciutadania, presentant-se com l’alcaldable d’aquesta formació política a
Cabrera de Mar. Preocupada pel que defineix com “l’esclavitud de qüestions
identitàries” d’alguns polítics, proposa pel seu poble que el Pla de l’Avellà formi part activa del nucli urbà, millorar la
neteja i crear un geriàtric.

– Quina és la seva formació
acadèmica?

Llicenciada en Dret. Bon nivell d'anglès i francès
Licenciada
en Derecho. Buen nivel de inglés y francés

– Quan va decidir dedicar-se
exclusivament a la política?

Els candidats de Ciutadans no som polítics
professionals, som professionals que posem la nostra experiència al servei dels
ciutadans. Vaig pensar dedicar-me a la política quan va sorgir Ciutadans, un
partit polític que suposa una bombolla d'aire dintre de l'atmosfera asfixiant
del nacionalisme.
Los
candidatos de Ciutadans no somos políticos profesionales, somos profesionales
que ponemos nuestra experiencia al servicio de los ciudadanos. Pensé dedicarme
a la política cuando surgió Ciutadans, un partido político que supone una
burbuja de aire dentro de la atmósfera asfixiante del nacionalismo. 

– No ha pensat mai deixar de fer-ho?
De moment no, estic començant i em queda il·lusió
per a molt temps.
De
momento no, estoy empezando y me queda ilusión para mucho tiempo.

– Per què creu que vostè està més
preparat que els altres alcaldables?

Perque en Ciutadans només ens
importen els ciutadans; no som esclaus de qüestions identitàries ni de
pactismes amb un o un altre partit.
Porque
en Ciutadans sólo nos importan los ciudadanos; no somos esclavos de cuestiones
identitarias ni de pactismos con uno u otro partido.

– Expliqui, breument, les tres
prioritats que necessita el seu poble

A Cabrera de Mar cal que el Plà
de l’Avellà formi part activa del nucli urbà. El tema de la neteja de carrers i
recollida d'escombraries, que sobre el Plà de l’Avellà s'acumulen. Promoure la construcció
d'habitatge social i un geriàtric.
En
Cabrera de Mar es preciso que el Plà de l’Avellà forme parte activa del núcleo
urbano. El tema de la limpieza de calles y recogida de basuras, que sobre  el Plà de l’Avellà se acumulan. Promover la
construcción de vivienda social y un geriátrico.

– I com pensa solucionar aquests
problemes?

Respecte del primer punt dotar al Plà de serveis i
equipaments, i fomentar la realització d'activitats a aquesta part del poble.
Respecte del segon punt, dotar a tot el municipi de contenidors subterranis
vigilant especialment la zona del Plà que no s'acumulin les escombraries al
voltant dels contenidors.
I finalment arbitrar les mesures i convenis necessaris per a impulsar la
construcció d'habitatge social que tanta falta als nostres joves i a uns altres
no tan joves.
Respecto
del primer punto dotar al Plà de servicios y equipamientos, y fomentar la
realización de actividades en esta parte del pueblo.
Respecto
del segundo punto, dotar a todo el municipio de contenedores subterráneos
vigilando especialmente la zona del Plà que no se acumulen las basuras
alrededor de los contenedores.
Y
por último arbitrar las medidas y convenios necesarios para impulsar la
construcción de vivienda social que tanto falta a nuestros jóvenes y a otros no
tan jóvenes.

– Un somni que encara no hagi fet
realitat?

Que el castellà i el català tornin a ser les dues
llengües vehiculars en les Institucions Públiques de Catalunya amb absoluta
normalitat.
Que
el castellano y el catalán vuelvan a ser las dos lenguas vehiculares en las
Instituciones Públicas de Cataluña con absoluta normalidad.

– El millor moment de la seva
carrera política?

En la meva breu carrera política, el millor moment
ha estat ser triada com candidata a Cabrera de Mar.
En mi
breve carrera política, el mejor momento ha sido ser elegida como candidata en
Cabrera de Mar.

– I el pitjor?
Pel moment tot són satisfaccions.
Por
el momento todo son satisfacciones.

– Per acabar, citi un polític del
Maresme que li agradi especialment, i que no sigui del seu partit.

Victor Ros, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, al
que conec personalment, és molt bona persona i estimat per tots a la seva
població, siguin del signe que siguin.
Victor
Ros, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, al que conozco personalmente, es muy
buena persona y querido por todos en su población, sean del signo que sean.

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris