dimecres, 03 de de març de 2021
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Grans obres a la ronda de Barceló de Mataró

bassatsig.jpgEl Pla de Millora Urbana (PMU) de Mataró es va aprovar provisionalment en el Ple del passat 5 de juny.
L’ordenació urbanística proposada comptarà amb una torre d’habitatges de 22 pisos, un
aparcament subterrani i la futura seu del museu de la Fundació Privada Bassat.

El Pla de Millora Urbana (PMU) de l’illa de la ronda de Barceló, que
limita amb l’avinguda del Maresme i el carrer dels germans Thos i
Codina, es va aprovar provisionalment en el Ple del passat 5 de juny.
L’ordenació urbanística proposada vol obrir la ciutat cap al mar en
aquest sector que comptarà amb una torre d’habitatges de 22 pisos, un
aparcament subterrani, la futura seu del museu de la Fundació Privada
Carmes i Lluís Bassat, locals comercials i una plaça pública que
connectarà la ronda de Barceló amb la façana marítima a través d’un pas
subterrani per als vianants.

Un edifici singular

Aquest
edifici de 22 plantes d’alçada tindrà un ús majoritàriament residencial
amb 16.229 m² per a 140 habitatges. També es preveu que les plantes
inferiors es destinin a usos terciaris, de manera que la planta baixa
tingui façana a la plaça pública, en total 2.500 m² per a activitats.

La
singuralitat d’aquesta torre en el front marítim de la ciutat fa que el
PMU determini la seva volumetria, alçada i el tractament de façana.
Aquest darrer indica que l’edifici tindrà un tractament de "doble pell"
on hi haurà un pla de façana interior i un altre pla exterior lleuger i
mòbil.

Una plaça pública

La
plaça serà gairebé quadrada, tindrà una superfície de 962 m² i se
situarà de forma tangencial a la ronda de Barceló en un pla deprimit en
4 m. Aquest espai públic serà el punt de trobada entre la ciutat i el
Port, a la vegada que contribueix a la reserva d’espais lliures.

L’aparcament

El
PMU preveu un aparcament de 319 places que es trobaran en el subsòl
d’aquesta illa en dues plantes subterrànies, tant a sota de la torre
privada com per sota dels espais públics. Es preveu que la construcció
d’aquest pàrquing es faci de forma paral·lela a un altre aparcament que
es trobarà entre la zona verda que hi haurà entre la torre i el carrer
dels germans Thos i Codina i que es connectarà amb l’aparcament públic
lineal del subsòl de la ronda de Barceló.

El museu Bassat

L’antiga
Farinera Ylla i Aliberch, situada en aquest àmbit d’actuació, és una
edificació catalogada i protegida en el Pla especial del Patrimoni de
ciutat. Va ser construïda a mitjan segle XX i es troba en bon estat.
Aquesta peça, on s’ubicarà el museu amb el fons d’art de la Fundació
Privada Carmen i Lluís Bassat, condiciona i influeix en la futura ordenació de l’espai públic al voltant d’aquest pol d’atracció cultural.

Participació ciutadana

Abans
de l’aprovació provisional, s’ha efectuat la tramitació de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de la
ronda de Barceló i el planejament derivat (Pla de millora urbana) de
tot el sector, actualment tot està aprovat definitivament per la
Comissió Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Urbanisme.
També es va portar a terme l’exposició
"Mataró millora, millora Mataró. El Front de Mar" a la nau de Cabot i
Barba, una mostra per veure la intervenció en aquesta zona de la
ciutat.

Un cop aprovat el PMU de l’ordenació de volums
de la torre al Ple, s’obre un període de participació on l’acord
s’anuncia al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en la web, taulers
d’anuncis municipals i la premsa.


per Redacció | Aj. Mataró

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris