dimecres, 05 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Impulsen la targeta sanitària ‘Cuida’m’

Imatge: Targeta ‘Cuida’m’

En algunes poblacions del Maresme central, Manresa i Cornellà de Llobregat, el Servei Català de la Salut ha començat a tramitar, com a prova pilot, la targeta sanitària ‘Cuida’m‘. Aquesta nova targeta permet identificar aquelles persones vulnerables que per les seves característiques clíniques necessiten una atenció especial en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Es preveu que el 2014 s’implanti a tot Catalunya i que la podran sol·licitar al voltant d’unes 60.000 persones.

Segons fonts de la Generalitat, la nova targeta sanitària és un element identificador que facilita una “atenció més personalitzada” perquè distingeix les identifica les persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades i l’acompanyament d’un cuidador en els seus contactes assistencials.

El benefici més directe de la nova targeta és que permet que els professionals sanitaris puguin identificar, des del mateix moment d’accés als serveis de salut, les persones que requereixen aquesta atenció especial, i també els assegura poder ser acompanyats pel seu familiar o cuidador, excepte en els casos que això pugui perjudicar o obstaculitzar l’aplicació dels tractaments mèdics.

Les mateixes fonts han matisat que la targeta ‘Cuida’m’ no comporta cap modificació en relació amb el reconeixement del dret a l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte el nivell de cobertura; és a dir no atorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectiu.

La sol·licitud de la nova targeta ‘Cuida’m’ l’ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o del seu representant o tutor. Inicialment poden disposar de la targeta persones amb discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), trastorns de l’espectre autista i dany cerebrals; i sempre tenint en compte l’opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o als seus representants o tutors.

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris