dilluns, 02 de de març de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

DM al teu web

Les últimes notícies al teu web

Ara, podràs consultar els titulars de les últimes notícies de DiariMaresme.com des del teu web i, a la vegada, que tots els que accedeixin al teu espai puguin gaudir d’aquest servei.

Escull el model que prefereixes. Només has d’enganxar el codi html al teu espai i ja funcionarà. Si cap dels models no s’adapten al teu web, no pateixis. Escriu-nos i l’adaptarem a les mides i colors que tu ens diguis.

Com sempre, és un servei gratuït. Segueix l’actualitat del Maresme de forma fàcil i constant!

 

ticker1.jpg
Calaix quadrat de 200×200 píxels
135x150.jpg
Calaix de 135×150 píxels